กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ2 ร่วม สักการะรูปปั้น อาจารย์ โอฬาร โรจน์หิรัญ ณ บริเวณลานหน้าอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัย ณ บริเวณประตู 2 มหาวิทยาลัย
Visitors: 8,238