โครงการออมสินสุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย

Ebiz57&58 ทีม BEF กับทีม concept M&M 2ทีม เข้ารอบ 100ทีมไปร่วม outing startup เพื่อบรมแผนธุรกิจของออมสินและเพื่อถูกคัดเลือกเข้ารอบ 10 ทีม ที่เมืองโบราณสมุทรปราการ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 -18 สิงหาคม 2558

Visitors: 8,238