ข่าวรับสมัครนักศึกษา 2560

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิขาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

รับสมัครนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่

สาขา E-Business Management (การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์)
รหัสสาขา 421 รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2560
สมัครออนไลน์ได้ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll/
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 089-434-9563, 089-488-3718, 089-954-6359, 087-788-5324, 081-833-2968
email: lpruebiz@gmail.com

Visitors: 8,238